หินทราย ปูผนัง

เพื่อตอบสนองการออกแบบที่ไร้ขีดจำกัด ค้าหินไทย จึงพยายามคิดค้นวิธี และ กระบวนการผลิตหิน ที่ให้ลูกค้าได้สัมผัสกับธรรมชาติมากที่สุด 

บ่อยครั้ง หินธรรมชาติ เช่นหินทราย ที่มีความสามารถดูดซึมน้ำได้เร็ว จะสร้างความกังวลเรื่อง เชื้อรา และตระไคร่น้ำ ดังนั้น เราจึงคิดค้นวิธีที่จำทำให้

ปัญหาเรื่อง ความชื้นหมดไป 

หินทราย