บริษัท ค้าหินไทย จำกัด มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 

 

โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัท ค้าหินไทย จำกัด ได้จดทะเบียนการค้า เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น

 

ซึ่งในวันนี้ เราพร้อมแล้ว ที่จะให้บริการ แก่ลูกค้า ทั้งขนาดเล็ก จนไปถึงขนาดใหญ่ หรือโครงการก่อสร้าง ของรัฐบาลและเอกชน

 

ตลอดระยเวลาที่มาเราตั้งมั่นที่จะเชิดชูการให้บริการที่มีคุณภาพ เพราะความพอใจของลูกค้า คือ หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ เพราะฉะนั้น สัญลักษณ์ ของ ค้าหินไทย จึงสะท้อนให้เห็นถึง ความแข็งแกร่ง ทนทาน และแฝงการให้บริการที่ รวดเร็ว มั่นใจ ด้วยคำมั่นสัญญานี้ บริษัท ค้าหินไทย จำกัด จะดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องเพื่อ ตอบสนองการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า