หินแกรนิต
หินทราย
หินกาบ
หินกรวดแม่น้ำ
หินปูถนน cobblestone